Składanie wniosku o AleEKSPRES

Pożyczka AleEKSPRES to pożyczka dla osób, które potrzebują szybko gotówki. Kwota maksymalna pożyczki wynosi 1000 zł, okres jest stały i wynosi 30 dni.
RRSO: 12,98%

Chcę pożyczyć - Aleekspres
Kwota pożyczki (zł)

do 1000 zł
Odsetki

0 zł

Kwota do spłaty

-

Termin spłaty

2019-04-23

Prowizja

-

RRSO

12,98%

Koszt przedłużenia pożyczki o kolejne 30 dni

-

Alegrosz sp. z o. o. z siedzibą w 44-240 Żorach ul. Wygoda 13 NIP: 633-172-04-02, REGON: 365367522, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636194, działa jako Pożyczkodawcą w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Pierwsza pożyczka może zostać udzielona do kwoty 1000 zł, druga i kolejna do kwoty 1500 zł. Pożyczka AleEkspres jest usługą dodatkową serwisu Alegrosz.pl – platformy pożyczek społecznościowych i dostępną tylko i wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników posiadających aktywne konto w serwisie Alegrosz.pl. RRSO w przypadku każdej pożyczki wynosi 12,98%.
Reprezentatywny przykład:
Całkowita kwota pożyczki 1000 zł, okres obowiązywania umowy pożyczki 30 dni, stopa oprocentowania 0% w skali roku, prowizja w wysokości 14,9% wynosi 149 zł, RRSO 12,98%, całkowita kwota do zapłaty 1149 zł (stan na dzień 13.01.2016). Udzielenie pożyczki jest uzależnione od decyzji Pożyczkodawcy oraz pozytywnej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.
W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Alegrosz sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, równe dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, liczonych od kwoty pożyczki. Pożyczkodawca zastrzega sobie również możliwość podjęcia działań o charakterze windykacyjnym mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. Alegrosz sp. z o. o. w szczególności wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty za pośrednictwem wiadomości SMS oraz e-mail, telefonicznie lub w ramach pisemnego wezwania do zapłaty. Pożyczkodawca ma również prawo do dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca. Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej BIK InfoMonitor, ERIF oraz KRD, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Administratorem danych osobowych jest Alegrosz sp. z o. o. z siedzibą w 44-240 Żorach ul. Wygoda 13. Pożyczkobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.